gototopgototop
 
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

Група "АГРОТРЕЙД" завершила збір озимої і ярої пшениці


На полях компанії "АГРОТРЕЙД" завершено обмолот пшениці. Загальний план зі збору озимої культури цьогоріч виконаний на 110%, що на 4% більше проти 2022 року. Про це Експерт Агро повідомили в компаніїї.
Натомість для ярої пшениці досягнуто надвисоких для Групи показників якості - переважно зерно другого класу.
Найкращу родючість обох культур забезпечили поля на Сумщині. Врожайність озимої пшениці тут сягнула 5,84 тонни з гектара, а ярої - 4.8 т/га.
“Ми дотримувались високих стандартів виробництва на кожному з етапів: потурбувались про “закриття” вологи на полях, виконали лущення, оранку та культивацію грунтів. І, звісно, подбали про внесення якісних добрив. Це дозволило отримати урожай ярої пшениці надвисокої для компанії якості - переважно зерно другого класу. Такого у нас ще не було, адже раніше здебільшого збирали третій клас і фураж. Зважаючи на майже повну відсутність опадів у травні та ситуацію на ринку держави, це суперрезультат. Тому підсумками жнив задоволені”, - розповідає директор агропромислового департаменту Групи АГРОТРЕЙД Олександр Овсяник.
Варто зауважити, що зерно другого класу використовується для випічки хліба та макаронного виробництва. А саме продовольчої пшениці, за оцінками експертів, наразі в Україні замало.
Нагадаємо, під озиму пшеницю у компанії торік відвели 4.7 тис. га на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині, а під яру - майже 12 тис. га на Сумщині і Чернігівщині.
Доввідка. Група АГРОТРЕЙД — вертикально інтегрований холдинг агропромислового циклу: виробництво, зберігання, переробка та торгівля сільськогосподарською продукцією. Заснований в 1998 році. Засновник Всеволод Кожемяко.
Холдинг обробляє 70,5 тис. га землі в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Профільні культури — соняшник, кукурудза, озима пшениця, соя, ріпак. 
Група володіє мережею елеваторів загальною ємністю одночасного зберігання 570 тис. тонн і посідає восьме місце серед найбільших власників елеваторів в Україні.
Під власною торговою маркою Agroseeds компанія виробляє високоякісне репродуктивне гібридне насіння кукурудзи та соняшнику і сортове насіння озимої пшениці, сої та інших культур. Насіння допрацьовується на заводі потужністю 20 тис. тонн на рік на базі елітного насіннєвого господарства в Харківській області, обладнаному високотехнологічним обладнанням компанії Cimbria.
 
 
 
 
 
 
 

Группа "АГРОТРЕЙД" завершила сбор озимой и яровой пшеницы
На полях компании "АГРОТРЕЙД" завершен обмолот пшеницы. Общий план по сбору озимой культуры в этом году выполнен на 110%, что на 4% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом Эксперт Агро сообщили в компании.
Для яровой пшеницы достигнуты сверхвысокие для Группы показатели качества - преимущественно зерно второго класса.
Лучшее плодородие обеих культур обеспечили поля на Сумщине. Урожайность озимой пшеницы здесь достигла 5,84 тонн с гектара, а яровой - 4.8 т/га.
«Мы придерживались высоких стандартов производства на каждом из этапов: позаботились о закрытии влаги на полях, выполнили шелушение, вспашку и культивацию почв. И, конечно, позаботились о внесении качественных удобрений. Это позволило получить урожай яровой пшеницы сверхвысокого для компании качества – преимущественно зерно второго класса. Такого у нас еще не было, ведь раньше в основном собирали третий класс и фураж. Учитывая почти полное отсутствие осадков в мае и ситуацию на рынке государства, это суперрезультат. Поэтому итогами жатвы удовлетворены”, - рассказывает директор агропромышленного департамента Группы АГРОТРЕЙД Александр Овсяник.
Следует отметить, что зерно второго класса используется для выпечки хлеба и макаронного производства. А именно продовольственной пшеницы, по оценкам экспертов, пока в Украине мало.
Напомним, под озимую пшеницу в компании в прошлом году отвели 4.7 тыс. га в Сумской, Черниговской и Харьковской областях, а под овраг - почти 12 тыс. га в Сумской и Черниговской областях.
Справка. Группа АГРОТРЕЙД – вертикально интегрированный холдинг агропромышленного цикла: производство, хранение, переработка и торговля сельскохозяйственной продукцией. Основан в 1998 году. Основатель Всеволод Кожемяко.
Холдинг возделывает 70,5 тыс. га земли в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Профильные культуры – подсолнечник, кукуруза, озимая пшеница, соя, рапс.
Группа владеет сетью элеваторов общей емкостью одновременного хранения 570 тыс. тонн и занимает восьмое место среди крупнейших владельцев элеваторов в Украине.
Под собственной торговой маркой Agroseeds компания производит высококачественные репродуктивные гибридные семена кукурузы и подсолнечника и сортовые семена озимой пшеницы, сои и других культур. Семена дорабатываются на заводе мощностью 20 тыс. тонн в год на базе элитного семенного хозяйства в Харьковской области, оборудованном высокотехнологичным оборудованием компании Cimbria.
 
 
 
 
 
 Назад
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХV международная конференция
19-20 мая 2022 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
НАШИ ПАРТНЕРЫ