gototopgototop
 
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

У «Контінентал» стартував посів озимих


У «Контінентал Фармерз Груп» розпочався посів озимих культур під урожай 2024 року. Під них у наступному сезоні планують відвести 97,8 тис. га. Традиційно першим Компанія сіє озимий ріпак, який займатиме 34,8 тис. га. Погодні умови сприяють посівним роботам: завдяки опадам у ґрунті є достатня кількість вологи. Про це Експерт Агро повідомили в компанії.
За словами операційного директора «Контінентал» Костянтина Шитюка, посів озимого ріпаку розпочали відповідно до запланованих термінів. Для цього процесу Компанія повністю забезпечена насінням, мінеральними добривами, засобами захисту та паливно-мастильними матеріалами.
«Застосовуємо різні виробничі технології відповідно до типу сівалок, які маємо. Це і прямий посів одразу після збору пшениці та ячменю сівалками Horsch Focus, і традиційний суцільний посів. Також плануємо використовувати сівалки точного висіву з міжряддям 35 см, — зазначив операційний директор “Контінентал Фармерз Груп” Костянтин Шитюк. — З нашим темпом робіт та технічним забезпеченням розраховуємо завершити посів ріпаку до 20-х чисел серпня. Далі перейдемо до озимих пшениці та ячменю, під які плануємо відвести 49,7 тис. га і 13,1 тис. га відповідно».
У Компанії зазначають, що темпи посіву озимих пшениці та ячменю залежатимуть від швидкості збору культур-попередників. До слова, цього року в регіонах, де працює «Контінентал», вегетація ярих культур (сої, соняшнику, кукурудзи) буде пролонгована через затримку в розвитку. Причиною цього є погодні умови та доволі пізні терміни посіву.
Нагадаємо, на полях триває збір ранніх зернових. Урожай зібрали з майже 65% від запланованих площ. «Контінентал» повністю закінчив обмолот озимого ячменю, залікова врожайність якого становить 6,39 т/га, що вище за планову. До завершення наближається також збір озимого ріпаку. Залікова врожайність культури вища від планової та становить 3,74 т/га.
Довідка. "Континентал Фармерз Груп" - сільськогосподарська компанія, що обробляє 195 тис. га землі в 5 областях Західної України: Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Чернівецької та Івано-Франківської. Компанія спеціалізується на рослинництві: вирощує зернові, олійні та технічні культури, а також є одним із найбільших в Україні виробників картоплі.
 
 
 
 
 

В «Континенталь» стартовал посев озимых
В «Континентале Фармерз Груп» начался посев озимых культур под урожай 2024 года. Под них в следующем сезоне планируется отвести 97,8 тыс. га. Традиционно первым Компания сеет озимый рапс, занимающий 34,8 тыс. га. Погодные условия способствуют посевным работам: благодаря осадкам в почве достаточно влаги. Об этом Эксперт Агро сообщили в компании.
По словам операционного директора «Континентала» Константина Шитюка, посев озимого рапса начали в соответствии с запланированными сроками. Для этого процесса Компания полностью обеспечена семенами, минеральными удобрениями, средствами защиты и горюче-смазочными материалами.
«Применяем различные производственные технологии в соответствии с типом сеялок, которые есть. Это и прямой посев сразу после сбора пшеницы и ячменя сеялками Horsch Focus и традиционный сплошной посев. Также планируем использовать сеялки точного высева с междурядьем 35 см, - отметил операционный директор Континентал Фармерз Груп Константин Шитюк. — С нашим темпом работ и техническим обеспечением рассчитываем завершить посев рапса к 20 числам августа. Далее перейдем к озимым пшеницам и ячменю, под которые планируем отвести 49,7 тыс. га и 13,1 тыс. га соответственно».
В компании отмечают, что темпы посева озимых пшеницы и ячменя будут зависеть от скорости сбора культур-предшественников. К слову, в этом году в регионах, где работает Континентал, вегетация яровых культур (сои, подсолнечника, кукурузы) будет пролонгирована из-за задержки в развитии. Причиной этого являются погодные условия и достаточно поздние сроки посева.
Напомним, на полях продолжается сбор ранних зерновых. Урожай собрали почти с 65% от запланированных площадей. «Континентал» полностью закончил обмолот озимого ячменя, зачетная урожайность которого составляет 6,39 т/га, что выше плановой. К завершению приближается сбор озимого рапса. Зачетная урожайность культуры выше плановой и составляет 3,74 т/га.
Справка. "Континентал Фармерз Груп" – сельскохозяйственная компания, обрабатывающая 195 тыс. га земли в 5 областях Западной Украины: Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской. Компания специализируется на растениеводстве: выращивает зерновые, масличные и технические культуры, а также является одним из крупнейших в Украине производителей картофеля.
 
 
 
 
 Назад
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХV международная конференция
19-20 мая 2022 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
НАШИ ПАРТНЕРЫ