gototopgototop

 

МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 91014
Для просмотра журнала 
в режиме On-Line
нажмите на обложку

 Архив изданий
Последний номер
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

 

Інформація щодо стану приведення законодавства України у відповідність із зобов’язаннями, узятими при вступі до СОТ

 

1. За звітний період (2008-10 рр.) в результаті проведення експертизи проектів законодавчих та нормативно-правових актів, які розробляються органами виконавчої влади, на предмет дотримання зобов’язань України, взятих при вступі до СОТ, опрацьовано більше 1000 зазначених проектів.

За результатами опрацювання зазначених проектів було встановлено, що більшість невідповідностей таких проектів правилам СОТ стосувалася положень Статті ІІІ ГАТТ-1994 щодо забезпечення національного режиму оподаткування та регулювання для імпортних товарів і послуг.

Зокрема, зазначені невідповідності виявлено у проектах законів України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування", "Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", проекті постанови КМУ "Про затвердження Порядку проведення державних аналітичних досліджень засобів захисту рослин на відповідність їх сертифікатам якості, що завозяться на територію України", про що поінформовано головних розробників зазначених проектів.

Крім того, певна частка проаналізованих проектів нормативно-правових актів містила норми про надання специфічних субсидій у розумінні Угоди про субсидії і компенсаційні заходи. До таких зокрема належать проект Закону України "Про державну фінансову підтримку експортної діяльності", проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на митній території України звільняється від оподаткування" тощо.

У таких випадках було надано застереження, що такі субсидії не є забороненими, але дають підстави для вжиття компенсаційних заходів у разі, якщо вони спричиняють або можуть спричинити несприятливі наслідки для інтересів інших членів СОТ, що може мати негативні наслідки для України.

Окремо слід зазначити, що положеннями низки проектів передбачалося збільшення імпортних мит понад рівень зв’язаних тарифів, в порушення зобов’язань України, передбачених Протоколом про вступ України до СОТ, про що Мінекономіки департаментом висловлювалися відповідні застереження щодо неможливості прийняття таких проектів.

Слід наголосити, що проведення аналізу проектів законодавчих та нормативно-правових актів, які надходять на погодження, позитивно вплинуло на якість законотворчої роботи з урахуванням міжнародних зобов’язань України.

Гармонізація законодавчих та нормативних актів України з нормами СОТ є досить складним процесом, що вимагає значних зусиль, проте аналіз зовнішньоторговельних відносин України свідчить, що вступ держави до СОТ позитивно вплинув на гармонізацію торговельно-орієнтованого законодавства держави з договірно-правовою системою СОТ і сприяв активізації торговельних відносин з країнами-членами Організації.

На сьогодні залишається ряд питань щодо виконання зобов‘язань, взятих Україною при вступі до СОТ, що потребують вирішення шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів. Сюди слід віднести перегляд переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, для вилучення з нього товарів з низьким рівнем ризику; вилучення з зазначеного переліку харчової продукції; проведення комплексу невідкладних заходів, спрямованих на запровадження санітарних та фітосанітарних заходів, ґрунтуючись на стандартах, директивах та рекомендаціях Міжнародного епізоотичного бюро та Міжнародної конвенції про захист рослин.

Крім того, членство в СОТ засвідчило необхідність підтримки на державному рівні процесу якомога ширшого визнання процедур оцінки відповідності, зокрема шляхом укладення угод з органами оцінки відповідності інших країни-членів СОТ (наприклад, органами акредитації, органами сертифікації, лабораторіями); прийняття результатів процедур з оцінки відповідності, проведених у рамках міжнародних систем тестування та сертифікації товарів, членом яких є Україна.

 

2. З метою остаточного приведення законодавства України у відповідність із зобов’язаннями, узятими державою у рамках вступу до СОТ, і положеннями угод цієї організації на постійній основі забезпечується взаємодія центральних органів виконавчої влади з питань приведення законодавства України та нормативно-правової бази у відповідність з нормами та принципами системи угод СОТ та вищезгаданими зобов’язаннями. Крім цього, Верховною Радою України протягом 2008-10 рр. було прийнято 10 Законів України, спрямованих на гармонізацію законодавства України відповідно до зобов’язань, узятих державою у рамках вступу до СОТ, зокрема:

 

· «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» вiд 10.04.2008 №251-VI. Законом скасовано вимогу до постійних представництв страхових або перестрахових брокерів-нерезидентів надавати послуги лише через постійні представництва в Україні, які повинні бути зареєстровані як платники податку відповідно до законодавства України та включені до державного реєстру страхових або перестрахових брокерів.

· «Про внесення змін до деяких законів України з питань захисту національного товаровиробника від субсидованого, демпінгового та зростаючого імпорту» від 10.04.2008 №252-VI. Законом приведено норми національного законодавства у галузі застосування антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів у відповідність із положеннями Угоди про застосування статті VІ ГАТТ-1994, Угоди СКЗ та Угоди про захисні заходи.

· «Про внесення змін до статті 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» вiд 10.04.2008 №253-VI. Законом заборонено обмеження імпорту товарів, щодо яких установлюються певні квоти, до повного використання цих квот, а також передбачено, що в митному оформленні товарів, що ліцензуються та навантажуються навалом, не може бути відмовлено за незначні відхилення вартості, кількості або ваги від тих значень, що містяться у ліцензії.

· «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності в частині виконання вимог, пов’язаних з вступом України до СОТ» вiд 10.04.2008 №254-VI. Законом передбачено надання правової охорони традиційним географічним та негеографічним назвам, що походять з певного географічного місця, а також уточнюється, які документи мають подавати іноземці для отримання правової охорони на заявлене зазначення походження товару в Україні.

· «Про внесення змін до Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» вiд 10.04.2008 №255-VI. Законом приведено норми національного законодавства щодо процедур оцінки відповідності продукції у повну відповідність з вимогами статті 6.1 Угоди ТБТ у частині визнання результатів процедур оцінки відповідності в країнах-членах СОТ, навіть якщо такі процедури відрізняються від власних, за умови, що такі процедури надають таку ж упевненість у відповідності продукції чинним технічним регламентам чи стандартам, як їх власні.

· «Про внесення змін до Закону України «Про ветеринарну медицину» вiд 18.09.2008 №538-VI. Законом передбачено приведення термінів “забруднююча речовина”, “максимальні межі залишків”, а також положення про систему ідентифікації тварин у відповідність з нормами та принципами Угоди СФЗ, Кодексу Аліментаріус та листа з питань СФЗ, підписаного у рамках двостороннього протоколу з доступу до ринків товарів та послуг з Американською стороною.

· «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України» вiд 17.12.2008  №676-VI. Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 07.05.2008 № 87 Держмитслужба, починаючи з 16.05.2008, під час митного оформлення товарів застосовувала ставки ввізного мита, що відповідали міжнародним зобов'язанням України, встановленим Законом України "Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі" від 10.04.2008 № 250-VI (додаток I до Протоколу). З набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України» застосування ставок ввізного мита здійснюється виключно у відповідності з Законом.

· «Про внесення змін до деяких законів України» від 25.06.2009 № 1571-VI. Законом зокрема передбачено зменшення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, та вдосконалення ліцензування господарської діяльності в галузі криптографічного захисту інформації з метою приведення норм національного законодавства у відповідність із зобов’язаннями України щодо скасування всіх обмежень на ввезення товарів, що відносяться до сфери Угоди про інформаційні технології, та інших технологічних товарів з криптографічними властивостями, узятими в рамках вступу до СОТ.

· «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України» від 21.12.2010 № 2829-VI. Закон передбачає приведення товарної номенклатури ЗЕД у відповідність з вимогами ГС-2007 на виконання міжнародних зобов’язань, узятих в рамках Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів, а також приведення ставок увізного мита на окремі товарні підкатегорії у відповідність із рівнем, визначеним Графіком тарифних зобов’язань України за товарами на 2011 рік, у відповідності з міжнародним зобов'язаннями України, встановленими Законом України "Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі" від 10.04.2008 № 250-VI (додаток I до Протоколу).

· «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 02.12.2010 № 2735-VI. Законом серед іншого передбачено гармонізацію практики здійснення ринкового нагляду з європейськими та міжнародними вимогами та підходами, запровадження в Україні дієвої системи нагляду за безпечністю продукції відповідно до європейської та світової практики.

 

Крім цього, положення розробленого Урядом законопроекту “Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників”, які передбачали збереження дозволеної угодами СОТ непрямої підтримки аграріїв в умовах членства в Світовій організації торгівлі, були повністю враховані у Законі України “Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 31.10.2008 №639-VI, норми якого передбачають запровадження з 01 січня 2009 року спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства. Зазначені норми збережено і у Податковому кодексі України, що набув чинності 01.01.2011.

 

2. На сьогодні у Верховній Раді України готується до розгляду супроводжуваний Кабінетом Міністрів України законопроект, що має на меті подальшу гармонізацію законодавства України відповідно до зобов’язань, узятих державою у рамках вступу до СОТ:

· “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стандартизації та обов'язкової сертифікації) (реєстраційний № 7064 н.д. Н.Королевської від 30.08.2010).

Водночас Кабінетом Міністрів України готуються до подання на розгляд парламенту наступні проекти законів України, які спрямовані на завершення приведення національного законодавства у відповідність із зобов’язаннями України в рамках членства у СОТ:

· “Про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” (щодо терміну “стандарт”)

Довідково: Законопроектом має бути приведено термін “стандарт” у відповідність із Додатком 1 “Терміни та їх визначення” Угоди ТБТ, згідно з яким дотримання стандартів має бути необов’язковим.

· “Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації декларації виробника про відповідність” (щодо скасування необхідності реєстрації декларації виробника про відповідність)

Довідково: Законопроект має на меті привести частину зобов'язань України щодо процедур оцінки відповідності продукції у повну відповідність з вимогами статті 6.1 Угоди про технічні бар'єри в торгівлі. Зокрема, забезпечення, коли це можливо, щоб результати процедур оцінки відповідності визнавалися в країнах-членах СОТ (навіть якщо такі процедури відрізняються від їхніх) і надавали таку ж впевненість у відповідності товарів чинним технічним регламентам чи стандартам, що й їхні власні процедури.

· “Про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини”

Довідково: Законопроектом має передбачатися збільшення розміру тарифної квоти на імпорт цукру-сирцю з тростини на 3900 тонн щороку у 2009 – 2010 роках з метою виконання зобов’язань України, узятих у рамках переговорного процесу щодо вступу до СОТ (Додаток 3 до Протоколу з Австралією (“Домовленості, досягнуті між Україною та Австралією стосовно розподілу тарифної квоти на цукор-сирець із тростини за ГС 1701.11”).

· “Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання стану платіжного балансу України”

Довідково: Проект передбачає запровадження тимчасового захисного заходу у випадку погіршення стану платіжного балансу України – додаткового імпортного збору, що повністю відповідатиме відповідним міжнародним зобов’язанням України в рамках СОТ, зокрема статті XII ГАТТ-1994 і Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу, а також надасть Україні можливість застосовувати загальновизнаний ціновий захід з метою подолання та мінімізації негативних наслідків, спричинених світовою фінансово-економічною кризою.

Водночас, норми проекту Закону не передбачають негайного запровадження додаткового імпортного збору, а лише створюють законодавчі підстави для його можливого застосування у майбутньому, виключно на підставі інформації НБУ про погіршення стану платіжного балансу України.

“Про внесення зміни до Закону “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них”

Довідково: Законопроектом передбачено приведення норм українського законодавства у відповідність з вимогами Угоди СФЗ і законодавства ЄС шляхом вилучення зі статей 8 та 10 (відповідно) слова “сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання в Україні іноземного сертифіката (для імпортованої продукції)” та “сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання іноземного сертифіката”. У разі прийняття проекту сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання в Україні іноземного сертифіката (для імпортованої продукції) вимагатися не буде.

· “Про внесення змін до Законів України “Про стандартизацію” і “Про захист прав споживачів” та Декрету Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію” (щодо скасування вимоги стосовно обов’язкового виконання державних та інших стандартів).

 

3. З метою забезпечення належної імплементації зобов’язань, які містяться у Протоколі про вступ України до СОТ, та положень угод СОТ Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 30.10.2008 №1381-р “Про затвердження плану заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ” та від 17.12.2008 №1570-р “Про затвердження плану першочергових заходів щодо виконання зобов’язань України в рамках членства у Світовій організації торгівлі”.

Зазначені документи передбачають розробку та прийняття низки законодавчих (згаданих вище) та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади у різних сферах, які б забезпечили ефективне дотримання Україною зобов’язань, узятих в рамках вступу до СОТ, та положень відповідних угод СОТ.

Крім того, відповідні завдання стосовно подальшої гармонізації законодавчої та нормативної бази України з положеннями угод СОТ та відповідними зобов’язаннями України в рамках цієї організації містяться також і у затвердженому Указом Президента України від 04.09.2009 № 713/2009 рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 26 червня 2009 року “Про звіт Кабінету Міністрів України щодо результатів членства України в Світовій організації торгівлі”.

Як результат виконання зазначених завдань, а також керуючись основними нормами та принципами Угоди СОТ про застосування санітарних та фітосанітарних заходів, 15.06.2009 Держкомветмедицини за неодноразовим наполяганням Мінекономіки було скасовано заборону на ввезення на територію України з території США, Мексики, Канади та Нової Зеландії живих свиней, сировини й продукції з них, тимчасово запроваджену 27.04.2009 як превентивний захід з метою вивчення епізоотичної ситуації та з’ясування етіології виникнення хвороби грипу типу “А” штаму (H1N1).

Крім того, з метою остаточного приведення процедур регулювання торгівельних відносин в Україні у відповідність до міжнародних вимог, 28.12.2009 Держкомветмедицини на вимогу Мінекономіки скасовано наказ від 20.05.2009 № 149 “Про внесення змін до наказу Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 12.03.2001 № 23 “Про невідкладні заходи попередження і ліквідації проявів захворювання великої рогатої худоби на губчастоподібну енцефалопатію та інші пріонні інфекції”. Зазначений наказ було прийнято з порушенням основних норм та положень Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів.

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 23.12.2009 № 1689-р "Про скасування окремих пунктів Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", яким передбачається скасування обов’язкової сертифікації 17 груп харчових продуктів. Проект розпорядження було розроблено Мінекономіки з метою усунення дублювання контролю за харчовими продуктами між органами Держспоживстандарту та санітарною і ветеринарною службами, як того вимагають Закони України "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", а також приведення його у відповідність із чинним законодавством та необхідністю виконання зобов’язань України, взятих під час вступу до СОТ.

Крім того, вжито заходів щодо скорочення Переліку продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, виключаючи з нього продукцію з низьким рівнем ризику для життя і здоров’я людей. З цією метою видано накази Держспоживстандарту України від 22 вересня 2010 року № 425 та № 426 щодо внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, відповідно до яких вилучено з більшості розділів низку позицій окремих видів промислової продукції і послуг, що підпадають під дію технічних регламентів, та продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров’я людей, а також виключено 12 пунктів з розділу 26 «Харчова продукція та продовольча сировина».

Водночас для виконання у повному обсязі зобов’язань, взятих в рамках вступу до СОТ, та приведення відповідного переліку у відповідність із Законами України «Про безпечність і якість харчових продуктів» і «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі» Держспоживстандарту необхідно продовжити роботу з виключення із згаданого розділу Переліку таких груп продукції як води мінеральні та питні, безалкогольні напої, вина, горілки,лікеро-горілчані вироби та інші алкогольні напої, коньяки, спирти, тютюнові вироби, риба, консерви та пресерви рибні.

Зобов’язаннями України перед СОТ щодо порядку адміністрування тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини, зафіксованими Протоколом про вступ України до СОТ, з 2011 року передбачено перехід від методу розподілу тарифної квоти – між країнами-постачальниками до методу за принципом “перший прийшов – першим обслуговуєшся”. На виконання цих зобов’язань Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 28.02.2011 № 204 “Про внесення змін до Порядку розподілу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини” (далі – постанова).

У зв’язку із прийняттям постанови розроблено наказ Мінекономіки “Про внесення змін до наказу Мінекономіки від 20.01.2009 № 15 “Про порядок видачі ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти”, з метою його приведення у відповідність до положень постанови, зокрема, в частині уточнення переліку документів, які подаються для отримання ліцензії, подання інформації до Кабінету Міністрів України.

 

 

Департамент співробітництва з Європейським Союзом

 
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХІV международная конференция
26-27 мая 2021 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
V международная конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЕВОЙ ИНДУСТРИИ
ноябрь 2021 г.
г. Киев, Украина
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
 
НАШИ ПАРТНЕРЫ