gototopgototop
 
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

Класифікація нормативного документа за ДК 004-2008:

65. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
65.080. Добрива
ДСТУ 4884:2007 Добрива органічні та органо-мінеральні. Терміни та визначення понять
ДСТУ 5019:2008 Торф. Терміни та визначення понять
ДСТУ 5053:2008 Борошно цеолітове. Меліорант комплексної дії для легких ґрунтів. Загальні технічні вимоги
ДСТУ 7083:2009 Добрива органічні та органо-мінеральні. Методи визначання гумінових кислот
ДСТУ 7110:2009 Борошно сапонітове. Меліорант комплексної дії. Загальні технічні вимоги
ДСТУ 7123:2009 Лушпиння соняшнику. Технічні умови
ДСТУ ГОСТ 20851.2:2009 Удобрения минеральные. Методы определения фосфатов
ДСТУ EN 1236:2005 Добрива. Визначення насипної щільності неущільненої маси
ДСТУ EN 12048:2005 Добрива тверді та вапнувальні матеріали. Визначення вмісту вологи гравіметричним методом. Висушування за температури 105±2°С
ДСТУ EN 12049:2005 Добрива тверді та вапнувальні матеріали. Визначення вмісту вологи гравіметричним методом. Висушування за зниженого тиску
ДСТУ EN 12944-1:2005 Добрива, вапнувальні матеріали та ґрунтові меліоранти. Словник термінів. Частина 1. Загальні терміни
ДСТУ EN 12944-2:2005 Добрива, вапнувальні матеріали та ґрунтові меліоранти. Словник термінів. Частина 2. Терміни, що стосуються добрив
ДСТУ EN 12946:2005 Вапнувальні матеріали. Визначення вмісту кальцію і магнію комплексометричним методом
ДСТУ EN 13037:2005 Меліоранти ґрунту та середовища росту. Визначення рН
ДСТУ EN 13038:2005 Меліоранти ґрунту та середовища росту. Визначення електричної провідності
ДСТУ EN 13039:2005 Меліоранти ґрунту та середовища росту. Визначення вмісту органічної речовини та золи
ДСТУ EN 13040:2005 Меліоранти ґрунту та середовища росту. Готування проб до хімічного та фізичного аналізу, визначення вмісту сухої речовини, вмісту вологи та лабораторно ущільненої насипної щільності
ДСТУ EN 13041:2005 Меліоранти ґрунту та середовища росту. Визначення фізичних властивостей. Щільність складення на суху масу, об`ємний вміст повітря, об`ємна вологість, показник усадки та загальний поровий простів
ДСТУ ISO 3944-2003 Добрива. Визначення насипної щільності (без ущільнення)
ДСТУ ISO 4176-2003 Добрива. Визначення вмісту нітратного азоту. Ваговий метод із застосуванням нітрону
ДСТУ ISO 5306:2003 Добрива. Вимоги до протоколів відбирання проб
ДСТУ ISO 5310:2003 Добрива. Визначення вмісту калію. Титрометричний метод
ДСТУ ISO 5311:2003 Добрива. Визначення насипної щільності (з ущільненням)
ДСТУ ISO 5313:2003 Добрива нітрат амонійні прості з високим вмістом азоту. Визначення здатності утримувати оливу
ДСТУ ISO 5314:2003 Добрива. Визначення вмісту амонійного азоту. Титрометричний метод після дистилювання
ДСТУ ISO 5315:2003 Добрива. Визначення загального вмісту азоту. Титрометричний метод після дистилювання
ДСТУ ISO 5316:2003 Добрива. Екстрагування водорозчинних фосфатів
ДСТУ ISO 5317:2003 Добрива. Визначення вмісту водорозчинного калію. Готування аналізованого розчину
ДСТУ ISO 5318:2003 Добрива. Визначення вмісту калію. Ваговий метод з застосуванням тетрафенілборату калію (Контрольний метод)
ДСТУ ISO 7409:2003 Добрива. Маркування. Вимоги до форми та змісту
ДСТУ ISO 7410:2003 Добрива та ґрунтопокращувальні речовини. Кінцеві проби. Правила оформлення
ДСТУ ISO 7742:2003 Добрива тверді. Скорочування проб
ДСТУ ISO 7837:2009 Добрива. Визначення насипної щільності дрібнозернистих добрив (без ущільнювання)
ДСТУ ISO 8398:2008 Добрива тверді. Вимірювання статичного кута природного відкосу
РСТ УССР 1484-90 Добриво органо-мінеральне гранульоване. Технічні умови
РСТ УССР 1733-84 Добрива торфомінеральноаміачні. Технічні умови
РСТ УССР 1849-79 Добрива торфомінеральні і торфоаміачні. Технічні умови
РСТ УССР 1942-83 Торф вапняний. Технічні умови
РСТ УССР 1959-85 Торф для виготовлення компостів. Технічні умови
ГОСТ 2-85 Селитра аммиачная. Технические условия
ГОСТ 4.77-82 СПКП. Удобрения минеральные. Номенклатура показателей
ГОСТ 12.3.037-84 ССБТ. Применение минеральных удобрений в сельском и лесном хозяйстве. Общие требования безопасности
ГОСТ 2081-92 Карбамид. Технические условия
ГОСТ 4568-95 Калий хлористый. Технические условия
ГОСТ 5716-74 Мука фосфоритная. Технические условия
ГОСТ 5956-78 Суперфосфат гранулированный из апатитового концентрата без добавок и с добавками микроэлементов. Технические условия
ГОСТ 9097-82 Сульфат аммония. Технические условия
ГОСТ 11365-75 Нитрофоска. Технические условия
ГОСТ 11623-89 Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения обменной и активной кислотности
ГОСТ 14050-93 Мука известняковая (доломитовая). Технические условия
ГОСТ 16306-80 Суперфосфат двойной гранулированный. Технические условия
ГОСТ 18918-85 Аммофос. Технические условия
ГОСТ 19691-84 Нитроаммофоска. Технические условия
ГОСТ 20432-83 Удобрения. Термины и определения
ГОСТ 20851.3-75 Удобрения минеральные. Методы определения массовой доли калия
ГОСТ 20851.4-75 Удобрения минеральные. Методы определения воды
ГОСТ 21560.0-82 Удобрения минеральные. Методы отбора и подготовки проб
ГОСТ 21560.1-82 Удобрения минеральные. Метод определения гранулометрического состава
ГОСТ 21560.2-82 Удобрения минеральные. Метод определения статической прочности гранул
ГОСТ 21560.3-82 Удобрения минеральные. Метод определения динамической прочности и истираемости
ГОСТ 21560.5-82 Удобрения минеральные. Метод определения рассыпчатости
ГОСТ 23954-80 Удобрения минеральные. Правила приемки
ГОСТ 26074-84 Навоз жидкий. Ветеринарно-санитарные требования к обработке, хранению, транспортированию и использованию
ГОСТ 26712-94 Удобрения органические. Общие требования к методам анализа
ГОСТ 26713-85 Удобрения органические. Метод определения влаги и сухого остатка
ГОСТ 26714-85 Удобрения органические. Метод определения золы
ГОСТ 26715-85 Удобрения органические. Методы определения общего азота
ГОСТ 26716-85 Удобрения органические. Методы определения аммонийного азота
ГОСТ 26717-85 Удобрения органические. Метод определения общего фосфора
ГОСТ 26718-85 Удобрения органические. Метод определения общего калия
ГОСТ 27749.2-88 Карбамид. Метод определения свободного аммиака
ГОСТ 27749.3-88 Карбамид. Метод определения не растворимых в воде веществ
ГОСТ 27979-88 Удобрения органические. Методы определения рН
ГОСТ 27980-88 Удобрения органические. Методы определения органического вещества
ГОСТ 28990-91 Удобрения. Титриметрический метод определения аммонийного азота в присутствии других веществ, выделяющих аммиак при обработке гидроокисью натрия
ГОСТ 29207-91 Мочевина (карбамид) техническая. Потенциометрический метод измерения рН раствора мочевины условной концентрации
ГОСТ 29288-92 Удобрения с высоким содержанием азота. Нитрат аммония. Метод определения способности удерживать масло
ГОСТ 29313-92 Удобрения минеральные. Метод определения аммонийного азота (титриметрический) после отгонки
ГОСТ 30181.1-94 Удобрения минеральные. Метод определения суммарной массовой доли азота в сложных удобрениях (в аммонийной и амидной формах с отгонкой аммиака)
ГОСТ 30181.2-94 Удобрения минеральные. Метод определения суммарной массовой доли азота в однокомпонентных удобрениях (в аммонийной и амидных формах без отгонки аммиака)
ГОСТ 30181.3-94 Удобрения минеральные. Метод определения массовой доли азота в удобрениях, содержащих азот в нитратной форме
ГОСТ 30181.4-94 Удобрения минеральные. Метод определения суммарной массовой доли азота, содержащегося в сложных удобрениях и селитрах в аммонийной и нитратной формах (метод Деварда)
ГОСТ 30181.5-94 Удобрения минеральные. Метод определения массовой доли амидного азота в сложных удобрениях (спектрофотоколориметрический метод)
ГОСТ 30181.6-94 Удобрения минеральные. Метод определения массовой доли азота в солях аммония (в аммонийной форме формальдегидным методом)
ГОСТ 30181.7-94 Удобрения минеральные. Метод определения суммарной массовой доли азота в сложных удобрениях (в аммонийной и амидной формах гипохлоритным методом)
ГОСТ 30181.8-94 Удобрения минеральные. Метод определения массовой доли аммонийного азота в сложных удобрениях (хлораминовый метод)
ГОСТ 30182-94 Удобрения минеральные. Общие требования. Отбор проб
СТ СЭВ 3363-81 Удобрения с микроэлементами. Методы определения содержания бора
СТ СЭВ 3364-81 Удобрения с микроэлементами. Методы определения содержания кобальта
СТ СЭВ 3365-81 Удобрения с микроэлементами. Методы определения содержания меди
СТ СЭВ 3366-81 Удобрения с микроэлементами. Методы определения содержания марганца
СТ СЭВ 3367-81 Удобрения с микроэлементами. Методы определения содержания молибдена
СТ СЭВ 3368-81 Удобрения с микроэлементами. Методы определения содержания цинка

 

 
 Назад
«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ХV международная конференция
19-20 мая 2022 г.
г. Киев, Украина,
отель «Президент отель»
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
Украина, г. Киев
отель «Президент отель»
НАШИ ПАРТНЕРЫ